Wednesday, 27 February 2013

Àrd nam Murchan

Ma tha sibh 'g iarraidh tuilleadh na Gàidhlig Alasadiar a chluintinn, leanaibh an ceangal seo 's cuiribh cliog air:

Faic a h-uile clàr far a bheil an neach seo a' nochdadh mar fhiosraiche no neach-clàraidh.

If you would like to hear more of Alisdair's Gaelic, follow the link and click on:

"Find all tracks listing this person as a contributor or reporter"
http://www.tobarandualchais.co.uk/en/person/4165

No comments:

Post a Comment